Οι επιθυμίες μας συναντήθηκαν και η ανάγκες μας, μας οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του χώρου που στεγάζει τέσσερα εργαστήρια και ενα χώρο παρουσίασης.

Ο χώρος παρουσίασης “dEMO” δημιουργήθηκε με πρόθεση την φιλοξενία, την επικοινωνία και τη σύνδεση με προτάσεις και παρουσιάσεις καλλιτεχνών. Στο ξεκίνημα μας αρχική επιδίωξη ειναι η δημιουργία μιας κοινότητας έκφρασης με κριτήριο την συνεργασία.